Quốc phòng toàn dân
Diễn tập Khu vực phòng thủ Thành phố Hải Dương năm 2019 thành công tốt đẹp
Chiều 29.11, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) thành phố Hải Dương tổ chức bế mạc diễn tập KVPT thành phố năm 2019.
Tuyển quân ở Tứ Kỳ: Tuyên truyền tốt, hiệu quả cao

 

Huyện Tứ Kỳ đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự. Do vậy, tỷ lệ công dân tham gia khám sơ tuyển toàn huyện đạt cao.
Phong trào Thi đua Quyết thắng của LLVT tỉnh Hải Dương:Hướng về cơ sở, tạo chuyển biến vững chắc
 
Với phương châm hướng mạnh về cơ sở, đi vào chiều sâu, vững chắc, giai đoạn 2014-2019, phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) của LLVT tỉnh Hải Dương đã có nhiều chuyển biến tích cực; xây dựng và phát huy nhiều mô hình hiệu quả, tạo động lực thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.
Quân đội ta “Trung với nước, trung với Đảng, hiếu với dân” theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn kiện lịch sử có giá trị vô cùng to lớn đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; thể hiện toàn diện, sâu sắc cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là suốt đời “phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân”. Quán triệt tinh thần đó, cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân nguyện một lòng “Trung với nước, trung với Đảng, hiếu với dân”, luôn nêu cao tinh thần cách mạng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh và rộng khắp

Chiều 6-6, tiếp tục chương trình kỳ họp, Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi).

na
Video
Phóng sự Ảnh
Trang tin đơn vị
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
Liên kết website