Quốc phòng toàn dân
Phong trào Thi đua Quyết thắng của LLVT tỉnh Hải Dương:Hướng về cơ sở, tạo chuyển biến vững chắc
20/11/2019 12:00:00

 
Với phương châm hướng mạnh về cơ sở, đi vào chiều sâu, vững chắc, giai đoạn 2014-2019, phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) của LLVT tỉnh Hải Dương đã có nhiều chuyển biến tích cực; xây dựng và phát huy nhiều mô hình hiệu quả, tạo động lực thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Để phong trào thi đua thực sự trở thành động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã bám sát chủ đề, mục tiêu của từng phong trào; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, hướng mạnh về cơ sở. Công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng ý thức, động cơ thi đua được chú trọng. Hội đồng thi đua – khen thưởng (TĐ-KT) các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn, hoạt động có nề nếp; quy chế chấm điểm được bổ sung, hoàn thiện. Các đơn vị đã phát huy vai trò cơ quan chính trị trong tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy, hội đồng TĐ-KT xây dựng kế hoạch, kiểm tra, đôn đốc, lựa chọn nội dung thi đua, khâu đột phá và tổ chức phát động. Trong 5 năm qua, LLVT tỉnh đã phát động 06 phong trào TĐQT, 21 đợt thi đua đột kích, cao điểm, kết hợp chặt chẽ phong trào TĐQT với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, như: "Đơn vị huấn luyện giỏi", "Ngày thứ 7 nghĩa tình", "Quỹ nghĩa tình đồng đội", "Ấm áp tình đồng đội, chung tay vun đắp những mầm xanh"...
 
 
 

Đại tá Nguyễn Huy Thăng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hải Dương tham quan,

kiểm tra mô hình học cụ chuẩn bị huấn luyện của các đơn vị năm 2019

Hằng năm, cấp ủy, chỉ huy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, kịp thời định hướng tư tưởng, hướng dẫn hành động, tạo chuyển biến rõ nét về đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và quần chúng. Kết quả giáo dục chính trị hằng năm 100% đạt yêu cầu, có trên 85% khá, giỏi. Thông qua thi đua, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp được chăm lo, kiện toàn, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu được nâng lên rõ rệt. Hằng năm, có từ 80% đến 85% tổ chức đảng, trên 95% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; nhiều năm liền Đảng bộ Quân sự tỉnh không có tổ chức đảng yếu kém.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, phong trào TĐQT của LLVT tỉnh đã hướng vào nâng cao chất lượng thực hiện các nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, diễn tập, hội thi, hội thao, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; thường xuyên bổ sung, hoàn thiện và tổ chức luyện tập các phương án tác chiến; kịp thời nắm, xử lý tốt các tình huống. Các cơ quan, đơn vị đã tổ chức huấn luyện chặt chẽ, nghiêm túc cho các đối tượng, kết quả huấn luyện lực lượng thường trực đạt và vượt chỉ tiêu, yêu cầu đề ra; huấn luyện dân quân tự vệ 100% đạt yêu cầu, có trên 80% khá, giỏi. Lực lượng dự bị động viên được đăng ký và quản lý chặt chẽ, đạt 100% chỉ tiêu, tỷ lệ chuyên nghiệp quân sự 85,9%. Công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự hằng năm được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, đúng luật, đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Tổ chức tốt hội thi, hội thao các cấp trong LLVT tỉnh và tham gia hội thi, hội thao do cấp trên tổ chức đều giành thứ hạng cao (23/32 cuộc hội thi, hội thao đoạt giải Ba trở lên).

Nhằm nâng cao hiệu quả xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong khu vực phòng thủ (KVPT), Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện Đề án "Xây dựng KVPT tỉnh giai đoạn 2016 - 2020" theo đúng lộ trình với mức đầu tư gần 90 tỷ đồng, tạo đột phá mới trong xây dựng thế trận quân sự trong KVPT. Phối hợp thẩm định chặt chẽ các đề án quy hoạch phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội trên địa bàn gắn với xây dựng thế trận quốc phòng- an ninh (QP-AN) trong KVPT; quản lý chặt chẽ đất và các công trình quốc phòng… Thực hiện hiệu quả công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP-AN, đã mở 399 lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho gần 26 nghìn đối tượng; giáo dục QP&AN cho 380 nghìn lượt học sinh, sinh viên.

5 năm qua, LLVT tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt việc vận hành cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh, 12 huyện (thành phố, thị xã) và diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã (phường, thị trấn), diễn tập phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn. Trong diễn tập, đã kết hợp với tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, góp phần nâng cao nhận thức và năng lực lãnh đạo của cấp ủy, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng và khả năng SSCĐ của LLVT tỉnh. Cùng với đó, phong trào TĐQT đã góp phần phát huy dân chủ, đề cao kỷ luật, xây dựng nề nếp chính quy, tạo bước chuyển vững chắc trong chấp hành kỷ luật. Nhiều năm liền, các đơn vị không xảy ra vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, tỉ lệ vi phạm kỷ luật thông thường luôn dưới 0,2%. Cơ quan quân sự các cấp đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng thường xuyên nắm chắc tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xử lý có hiệu quả các "điểm nóng", góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn- xã hội, xây dựng đơn vị an toàn, địa bàn an toàn.

Bên cạnh đó, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã phối hợp làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội, phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" như: Nhận chăm sóc, phụng dưỡng 30 mẹ Việt Nam anh hùng; hỗ trợ, xây dựng 38 nhà tình nghĩa, 14 nhà đồng đội với số tiền hơn 3,6 tỉ đồng; tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND và Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh xây dựng, triển khai tìm kiếm, cất bốc, truy điệu, an táng 09 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Pháp; tham mưu, triển khai có hiệu quả các Quyết định 49, 62 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm chặt chẽ, công khai, đúng đối tượng.

Hưởng ứng phong trào thi đua "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới" và phong trào thi đua "Quân đội chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau", Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương tiến hành tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ và nhân dân hiến hơn 18 nghìn m2 đất, tham gia gần 25 nghìn ngày công để làm trên 338km đường giao thông; nạo vét, cải tạo 238km kênh mương phục vụ đời sống nhân dân và sản xuất; kịp thời tham gia khắc phục thiệt hại các vụ hỏa hoạn, thiên tai; hỗ trợ giống vốn, phương tiện sản xuất cho 53 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền trên 226 triệu đồng; nhận đỡ đầu 06 học sinh, tặng 87 xe đạp, hỗ trợ 12 suất học phí cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền trên 170 triệu đồng.

Với những thành tích và kết quả đạt được, 5 năm qua, LLVT tỉnh đã có 798 tập thể; 2.561 cá nhân được các cấp khen thưởng. Từ năm 2014 đến nay, LLVT tỉnh liên tục được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua; đặc biệt năm 2015 và năm 2018 được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Trong thời gian tới, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Hải Dương xác định: Công tác TĐ-KT và phong trào TĐQT cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hướng vào xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ và nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng SSCĐ của LLVT tỉnh; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành là chính; tăng cường huấn luyện cơ động, huấn luyện theo tình huống, rèn luyện thể lực và chấp hành kỷ luật, xây dựng nề nếp chính quy, môi trường văn hoá quân sự lành mạnh, không để xảy ra vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, bảo đảm an toàn tuyệt đối mọi mặt.

Trước mắt, Bộ CHQS tỉnh tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tổ chức thành công diễn tập KVPT tỉnh; chủ động xây dựng hệ thống văn kiện, động viên huy động lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập, xây dựng công sự trận địa; phối hợp với các lực lượng chuẩn bị và tổ chức luyện tập các tình huống, phương án tác chiến sát với đặc điểm, tình hình thực tế địa phương. Đồng thời làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020; tổ chức tốt các hoạt động hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày hội QPTD - 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam; Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII..

Đại tá Nguyễn Huy Thăng

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh 

Các tin mới hơn
Diễn tập Khu vực phòng thủ Thành phố Hải Dương năm 2019 thành công tốt đẹp(03/12/2019)
Tuyển quân ở Tứ Kỳ: Tuyên truyền tốt, hiệu quả cao(22/11/2019)
Các tin cũ hơn
Quân đội ta “Trung với nước, trung với Đảng, hiếu với dân” theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh(05/11/2019)
Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh và rộng khắp(07/06/2019)
na
Video
Phóng sự Ảnh
Trang tin đơn vị
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
Liên kết website