Lịch sử truyền thống
Tuyên ngôn độc lập - ý chí và khát vọng của dân tộc Việt Nam
Bản tuyên ngôn đã thể hiện mạnh mẽ ý chí và khát vọng của dân tộc Việt Nam “thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ."
Nhà Trần với kế “Dĩ dật đãi lao” trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên - Mông lần thứ 3 (1288)
Dưới sự lãnh đạo của Trần Quốc Tuấn và Bộ Thống soái, cuộc kháng chiến chống quân Nguyên - Mông lần thứ 3 (1288) của quân và dân nhà Trần giành thắng lợi vang dội, đập tan mưu đồ xâm lược Đại Việt của giặc. Chiến thắng là kết quả của nhiều yếu tố, trong đó có sự vận dụng linh hoạt, sáng tạo kế “dĩ dật đãi lao”- lấy gần chờ xa, lấy khỏe chờ mệt, lấy no chờ đói.
Chiến thắng Điện Biên Phủ mãi mãi là biểu tượng sáng ngời trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc
Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, có giá trị to lớn về lịch sử và thời đại đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta và đời sống quốc tế, đặc biệt là đối với phong trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới. Thế nhưng, vẫn có những người do đối lập về lập trường chính trị, thù địch, thiếu thiện chí, cố tình xuyên tạc, phủ định những giá trị lịch sử của chiến thắng vĩ đại này.
Phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong chiến dịch Hồ Chí Minh vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, mà đỉnh cao là chiến thắng vang dội chiến dịch Hồ Chí Minh là một trong những chiến công vĩ đại nhất của lịch sử cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX. Thắng lợi đó, là kết quả tổng hợp của nhiều yếu tố, như: thời cơ, thế trận, lực lượng… được tích tụ qua các giai đoạn của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, song hơn tất cả đó chính là sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng - nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
Chiến công bắn rơi máy bay Mỹ của lực lượng dân quân Chí Linh trong kháng chiến chống Mỹ xâm lược
Trong cuộc kháng chiến trường kỳ chống Mỹ cứu nước, quân và dân Chí Linh không chỉ đóng góp sức người, sức của mà còn cùng quân, dân trong tỉnh và miền Bắc trực tiếp tham gia chiến đấu chống lại những đợt ném bom phá hoại của kẻ thù. Và sự kiện dân quân xã Cộng Hòa, xã Cổ Thành, huyện Chí Linh (nay là thành phố Chí Linh) bắn rơi máy bay Mỹ năm 1972 ngay trên bầu trời Chí Linh vẫn là những chiến công oanh liệt, như để nhắc nhở thế hệ đi sau về những ngày tháng chiến đấu hào hùng của dân tộc.
Chiến thắng Tây Nguyên - Giá trị lịch sử và hiện thực
Cách đây 45 năm (1975 - 2020), dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, quân và dân ta đã giành thắng lợi vang dội trong Chiến dịch Tây Nguyên. Sau một tháng (04-3-1975 - 03-4-1975) liên tục chiến đấu, bằng sức mạnh tổng hợp, ta đã xóa sổ hoàn toàn Quân đoàn 2 - Quân khu 2 của chính quyền và quân đội Sài Gòn, giải phóng địa bàn chiến lược Tây Nguyên và một số tỉnh Trung Bộ, làm thay đổi cơ bản so sánh lực lượng, thế chiến lược giữa ta và địch, tạo bước ngoặt quyết định, đưa cuộc tiến công chiến lược của ta phát triển thành tổng tiến công trên toàn miền Nam Việt Nam. Thắng lợi của Chiến dịch Tây Nguyên có tầm quan trọng về chiến lược, có giá trị lịch sử và hiện thực sâu sắc đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
Tư tưởng chủ động tiến công trong Chiến dịch Tây Nguyên và cuộc Tổng tiến công chiến lược Xuân 1975
Thắng lợi của Chiến dịch Tây Nguyên là kết quả của quá trình phát huy tư tưởng chủ động tiến công, giành thắng lợi từng bước trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; tạo thời cơ và bước chuyển quan trọng cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy giải phóng hoàn toàn miền Nam.
Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 73 năm ngày Truyền thống LLVT tỉnh Hải Dương (27/3/1947 – 27/3/2020)
Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng mà thường xuyên, trực tiếp là Đảng uỷ - Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Tỉnh uỷ - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân tỉnh; được sự quan tâm, giúp đỡ thương yêu, đùm bọc, của các tầng lớp nhân dân; 73 năm qua, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Hải Dương vừa chiến đấu, vừa xây dựng và trưởng thành nhanh chóng, lập nhiều thành tích xuất sắc, góp phần to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.
Những truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam
Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta xây dựng nên nhiều truyền thống quý báu, thể hiện bản chất tốt đẹp.
Phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh làm nòng cốt cho sự nghiệp quốc phòng toàn dân
Cách đây 75 năm, trước yêu cầu của cách mạng Việt Nam và thực hiện chỉ thị của Lãnh tụ Hồ Chí Minh, ngày 22-12-1944, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân - tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam được thành lập.
Quân tình nguyện Việt Nam giúp Lào - thực tiễn và bài học kinh nghiệm

 Cách đây 70 năm, ngày 30-10-1949, các lực lượng quân sự Việt Nam chiến đấu và công tác giúp Lào chính thức mang tên Quân tình nguyện. Cũng từ đó, hình ảnh người chiến sĩ Quân tình nguyện Việt Nam đã trở thành biểu tượng sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần quốc tế trong sáng, giúp Bạn vững bước trên con đường đấu tranh giải phóng dân tộc và thời kỳ đầu xây dựng, phát triển đất nước.

Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam
65 năm đã qua, từ cánh đồng Mường Thanh lịch sử, những bài học của thắng lợi Điện Biên Phủ vẫn còn nguyên giá trị.
Từ Điện Biên Phủ, quân và dân ta đã giành thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, thu non sông về một dải, đưa dân tộc ta bước vào kỷ nguyên “độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường sơn
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường sơn
Phát triển sáng tạo nghệ thuật tác chiến hải quân từ chiến thắng trận đầu
QĐND - Trước nguy cơ thất bại của “Chiến tranh đặc biệt” và hòng ngăn chặn chi viện của miền Bắc cho chiến trường miền Nam, từ giữa năm 1964, đế quốc Mỹ đẩy mạnh các hoạt động do thám trên không, khiêu khích, xâm phạm vùng biển miền Bắc, tạo cớ để tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc nước ta. Điển hình là hải quân Mỹ đưa tàu khu trục Ma-đốc thuộc Biên đội xung kích 77 (Hạm đội 7) xâm phạm vùng biển miền Bắc từ đêm 31-7-1964.
na
Video
Phóng sự Ảnh
Trang tin đơn vị
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
Liên kết website