Lịch sử truyền thống
Đại tướng Võ Nguyên Giáp với lực lượng vũ trang Quân khu 3
Khi nói về vùng đất căn bản Quân khu 3, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã từng khẳng định: “Quân khu 3, Quân khu đồng bằng án ngữ Thủ đô, dựa vào Tây Bắc và Việt Bắc, nối liền đất Thanh, Nghệ miền Trung, lại nhìn ra biển cả, giàu tài nguyên và quan trọng về chiến lược. Thời bình đây là một trong những vùng đất căn bản để xây dựng và phát triển, là cửa ngõ giao lưu quốc tế của đất nước. Thời chiến đây là hậu phương quốc gia, đồng thời là mặt trận chống quân xâm lược, nhiều tên làng, tên đất, tên sông đã trở thành tên gọi của những chiến công hiển hách”. Điều đó đã được minh chứng trong suốt chặng đường lịch sử hơn 75 ra đời, chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của LLVT Quân khu 3, đóng góp to lớn vào sự nghiệp giải phóng đất nước cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Lãnh tụ thiên tài Hồ Chí Minh và thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám
Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc mà ý nghĩa của những tư tưởng đó vẫn còn giá trị lâu dài.
Những nét đặc trưng văn hóa quân sự Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Đại tướng Võ Nguyên Giáp là tấm gương mẫu mực về phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, thương yêu quân nhân, gần gũi cán bộ và chiến sĩ. Cuộc đời binh nghiệp, cầm quân của Đại tướng gắn chặt với các chiến trường ác liệt, thường xuyên đối mặt với hiểm nguy, thách thức. Ở hoàn cảnh nào, Đại tướng cũng vững tin, bền chí thi gan, đấu lý, đấu trí với nhiều chính trị gia, các danh tướng sừng sỏ của những đội quân xâm lược nhà nghề, hùng mạnh nhất nhì thế giới là thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và khi thật cần thiết, sẵn sàng đấu súng, giành thắng lợi.
Người làm rạng rỡ non sông đất nước ta
Kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta tôn vinh cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, phong cách, đạo đức vĩ đại, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn công lao trời biển của Người.
Chiến thắng Điện Biên Phủ - Kỳ tích của thời đại Hồ Chí Minh
Chiều 7.5.1954, lá cờ "Quyết chiến - Quyết thắng" của Quân đội ta tung bay trên nóc hầm tướng De Castries.
Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước trực tiếp chỉ đạo cách mạng
Trước tình hình thế giới, khu vực, trong nước có nhiều chuyển biến thuận lợi, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc quyết định về nước trực tiếp chỉ đạo cách mạng. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sáng suốt của Người và Đảng ta, cách mạng Việt nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, lập nên kỳ tích Cách mạng Tháng Tám thành công, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa.
Bước phát triển nghệ thuật quân sự trong Chiến dịch Biên giới 1950
Chiến dịch Biên giới 1950 là chiến dịch tiến công quy mô lớn đầu tiên của Quân đội ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực, phá sản hoàn toàn Kế hoạch Rơve của địch, phá thế bao vây, mở rộng và củng cố căn cứ địa Việt Bắc, giành thế chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ. Đồng thời, khai thông tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc, cơ sở, nền tảng để Việt Nam mở rộng quan hệ, tranh thủ sự ủng hộ, viện trợ của cộng đồng quốc tế, nhất là các nước xã hội chủ nghĩa đối với cuộc kháng chiến. Trải qua 29 ngày, đêm (16/9/1950 - 14/10/1950) chiến đấu quyết liệt, mưu trí, sáng tạo, quân và dân ta đã giành thắng lợi to lớn, đáp ứng được yêu cầu chiến lược, mở ra giai đoạn mới cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.
Tuyên ngôn độc lập - ý chí và khát vọng của dân tộc Việt Nam
Bản tuyên ngôn đã thể hiện mạnh mẽ ý chí và khát vọng của dân tộc Việt Nam “thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ."
Nhà Trần với kế “Dĩ dật đãi lao” trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên - Mông lần thứ 3 (1288)
Dưới sự lãnh đạo của Trần Quốc Tuấn và Bộ Thống soái, cuộc kháng chiến chống quân Nguyên - Mông lần thứ 3 (1288) của quân và dân nhà Trần giành thắng lợi vang dội, đập tan mưu đồ xâm lược Đại Việt của giặc. Chiến thắng là kết quả của nhiều yếu tố, trong đó có sự vận dụng linh hoạt, sáng tạo kế “dĩ dật đãi lao”- lấy gần chờ xa, lấy khỏe chờ mệt, lấy no chờ đói.
Chiến thắng Điện Biên Phủ mãi mãi là biểu tượng sáng ngời trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc
Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, có giá trị to lớn về lịch sử và thời đại đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta và đời sống quốc tế, đặc biệt là đối với phong trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới. Thế nhưng, vẫn có những người do đối lập về lập trường chính trị, thù địch, thiếu thiện chí, cố tình xuyên tạc, phủ định những giá trị lịch sử của chiến thắng vĩ đại này.
Phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong chiến dịch Hồ Chí Minh vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, mà đỉnh cao là chiến thắng vang dội chiến dịch Hồ Chí Minh là một trong những chiến công vĩ đại nhất của lịch sử cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX. Thắng lợi đó, là kết quả tổng hợp của nhiều yếu tố, như: thời cơ, thế trận, lực lượng… được tích tụ qua các giai đoạn của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, song hơn tất cả đó chính là sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng - nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
Chiến công bắn rơi máy bay Mỹ của lực lượng dân quân Chí Linh trong kháng chiến chống Mỹ xâm lược
Trong cuộc kháng chiến trường kỳ chống Mỹ cứu nước, quân và dân Chí Linh không chỉ đóng góp sức người, sức của mà còn cùng quân, dân trong tỉnh và miền Bắc trực tiếp tham gia chiến đấu chống lại những đợt ném bom phá hoại của kẻ thù. Và sự kiện dân quân xã Cộng Hòa, xã Cổ Thành, huyện Chí Linh (nay là thành phố Chí Linh) bắn rơi máy bay Mỹ năm 1972 ngay trên bầu trời Chí Linh vẫn là những chiến công oanh liệt, như để nhắc nhở thế hệ đi sau về những ngày tháng chiến đấu hào hùng của dân tộc.
Chiến thắng Tây Nguyên - Giá trị lịch sử và hiện thực
Cách đây 45 năm (1975 - 2020), dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, quân và dân ta đã giành thắng lợi vang dội trong Chiến dịch Tây Nguyên. Sau một tháng (04-3-1975 - 03-4-1975) liên tục chiến đấu, bằng sức mạnh tổng hợp, ta đã xóa sổ hoàn toàn Quân đoàn 2 - Quân khu 2 của chính quyền và quân đội Sài Gòn, giải phóng địa bàn chiến lược Tây Nguyên và một số tỉnh Trung Bộ, làm thay đổi cơ bản so sánh lực lượng, thế chiến lược giữa ta và địch, tạo bước ngoặt quyết định, đưa cuộc tiến công chiến lược của ta phát triển thành tổng tiến công trên toàn miền Nam Việt Nam. Thắng lợi của Chiến dịch Tây Nguyên có tầm quan trọng về chiến lược, có giá trị lịch sử và hiện thực sâu sắc đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
Tư tưởng chủ động tiến công trong Chiến dịch Tây Nguyên và cuộc Tổng tiến công chiến lược Xuân 1975
Thắng lợi của Chiến dịch Tây Nguyên là kết quả của quá trình phát huy tư tưởng chủ động tiến công, giành thắng lợi từng bước trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; tạo thời cơ và bước chuyển quan trọng cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy giải phóng hoàn toàn miền Nam.
12
na
Video
Phóng sự Ảnh
Trang tin đơn vị
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín