Quốc phòng toàn dân
Ban CHQS huyện Thanh Hà đẩy mạnh thực hiện xây dựng điểm về huấn luyện điều lệnh, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật
19/05/2023 02:03:50

Thực hiện Chỉ thị của Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh về xây dựng điểm huấn luyện điều lệnh, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật năm 2023. Xác định đây là nhiệm vụ rất quan trọng, là nhiệm vụ cơ bản, thường xuyên. Do đó, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo ban hành nghị quyết chuyên đề, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện cụ thể với nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả.


Để tạo đột phá trong xây dựng cơ quan xây dựng điểm huấn luyện về huấn luyện điều lệnh, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, Đảng ủy đã lãnh đạo tập trung nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy và mỗi cán bộ, đảng viên, tạo chuyển biến trong nhận thức, trách nhiệm đối với công tác này. Xây dựng chính quy luôn gắn kết chặt chẽ với huấn luyện điều lệnh, do đó, công tác huấn luyện điều lệnh, duy trì thực hiện nghiêm các chế độ, nền nếp chính quy trong ngày, trong tuần, chấn chỉnh lễ tiết tác phong quân nhân được cấp ủy, chỉ huy thường xuyên chú trọng. Trong huấn luyện điều lệnh, Đảng ủy, chỉ huy luôn xác định: Phải bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, như: xưng hô, chào hỏi, mang mặc quân phục... tạo sự chuyển biến vững chắc trong xây dựng cơ quan.

Để những nội dung, biện pháp lãnh đạo của Đảng ủy thực sự có hiệu quả, mỗi cá nhân phải có ý thức tự giác cao và chủ động. Do đó, Đảng ủy, chỉ huy luôn chú trọng phát huy vai trò định hướng, trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ trì trong thực hiện.

 
 
Một số hình ảnh hoạt động của đơn vị

Bên cạnh đó Đảng ủy, chỉ huy luôn coi trọng xây dựng môi trường văn hóa chính quy, hành động theo điều lệnh. Thường xuyên giáo dục cho cán bộ, nhân viên nhận thức rõ: những quy định trong Điều lệnh, Điều lệ và chế độ của Quân đội, quy định của đơn vị, những chuẩn mực hoạt động của quân nhân; nếp sống, làm việc chính quy, khoa học. Duy trì nghiêm các quy định về trang phục, đội hình đội ngũ, xưng hô, chào hỏi, đến chấp hành kỷ luật,... tạo sự thống nhất trong cơ quan.

Thực hiện tốt các nội dung trên là thực hiện hiệu quả Chỉ thị của Chỉ huy trưởng, Kế hoạch của Bộ CHQS tỉnh về xây dựng huấn luyện điểm về điều lệnh, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, góp phần thực hiện nghiêm Chỉ thị 79/CT-BQP, ngày 22/7/2022 của Bộ trưởng Quốc phòng về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Tin, ảnh: Nguyễn Hòa

Các tin mới hơn
Thành phố Hải Dương huấn luyện dân quân cơ động, dân quân tại chỗ năm 2024(18/05/2024)
Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công tác đảng, công tác chính trị ở Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 125(21/04/2024)
Ban CHQS thành phố Hải Dương tổ chức Hội thi lái xe Mô tô an toàn năm 2024(18/04/2024)
Trung đoàn 125: Tổ chức bắn tập bia số 8 ẩn hiện cho chiến sĩ mới (18/04/2024)
Ban CHQS Gia Lộc phối hợp tuyên truyền, hướng nghiệp tuyển sinh quân sự vào các học viện, trường trong quân đội năm 2024(16/04/2024)
Các tin cũ hơn
Đảng ủy, Ban CHQS thành phố Chí Linh: Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 154, Chỉ thị số 30 về tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác tuyên truyền đặc biệt trong thời kỳ mới(17/05/2023)
Khai giảng khoá 45 - bồi dưỡng kiến thức QP, AN đối tượng 3 năm 2023(15/05/2023)
Khối thi đua LLVT 9 tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 3 khảo sát thực hiện phong trào thi đua quyết thắng 6 tháng đầu năm 2023 tại Hải Dương(15/05/2023)
Huyện Ninh Giang: thăm tặng quà, động viên chiến sĩ mới(15/05/2023)
Kiểm tra huấn luyện dân quân binh chủng (11/05/2023)
na
Video
Phóng sự Ảnh
Trang tin đơn vị
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website