Ban CHQS thành phố Hải Dương
Tự hào 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam
17/01/2020 08:51:25

Sáng ngày 15/01, Đảng ủy, Ban CHQS thành phố tổ chức đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí Trung tá Trương Minh Nam - Phó Bí Thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban CHQS thành phố, dựchỉ đạo và duy trì buổi sinh hoạt.

Buổi sinh hoạt có ý nghĩa giá trị thiết thực, nhằm tuyên truyền lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; vai trò uy tín năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong suốt chặng đường cách mạng Việt Nam 90 năm qua; thành tựu, bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; việc triển khai thực hiệnNghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; gắn với triển khai thực hiện chỉ thị của Bộ Chính trị các khoá vềhọc tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 
Đồng chí Trung tá Trương Minh Nam - Chính trị viên Ban CHQS thành phố phát biểu kết luận buổi sinh hoạt 

Phát biểu kết luận và định hướng tư tưởng các ý kiến tham gia thảo luận, đồng chí Trung tá Trương Minh Nam nhấn mạnh: Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vô cùng tự hào vì đất nước có một Đảng Cộng sản kiên cường, trung thành với Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lãnh đạo Nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm nên những kỳ tích vĩ đại trong lịch sử dân tộc, đóng góp xứng đáng vào phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, vì hòa bình và tiến bộ của nhân loại. Tự hào về Đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chỉ Minh vĩ đại, điều đó đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên chúng ta phải thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, nguyện đi theo Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, tiếp tục lãnh đạo nhân dân ta đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế, thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước manh, dân chủ, công bằng, văn minh, xâydựng một nước Việt Nam phồn vinh, hòa bình và thịnh vượng.

Lưu Văn Huấn

Các tin mới hơn
Tổ chức sinh hoạt ngày Chính trị, Văn hoá tinh thần và Sinh nhật đồng đội tháng 8 năm 2020(06/08/2020)
Nhằm nâng cao năng lực tham mưu, khả năng lãnh đạo, trình độ tổ chức chỉ huy tham mưu tác chiến, hiệp đồng, xử trí các tình huống trong thực hành chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững ch(27/07/2020)
Ban CHQS thành phố Hải Dương thăm hỏi các gia đình chính sách, thương bệnh binh, liệt sỹ nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (20/07/2020)
Bộ Quốc phòng thanh tra nhiệm vụ Quân sự - quốc phòng đối với Ban CHQS thành phố Hải Dương(14/07/2020)
Nâng cao chất lượng công tác giảng dạy chính trị trong LLVT thành phố Hải Dương(14/07/2020)
Các tin cũ hơn
Tập huấn cán bộ và phát động phong trào thi đua Quyết thắng năm 2020(13/01/2020)
Khai mạc tập huấn cán bộ và phát động phong trào thi đua Quyết thắng năm 2020(13/01/2020)
Ban CHQS TP Hải Dương: Đại hội Chi bộ Ban Chính trị nhiệm kỳ 2020- 2022(06/01/2020)
Hội nghị hiệp đồng giao nhận quân năm 2020(27/12/2019)
Tổng kết chương trình phối hợp hoạt động giữa Ban CHQS thành phố với các tổ chức CT-XH, xã hội nhân đạo thành phố năm 2019(26/12/2019)
na
Video
Phóng sự Ảnh
Trang tin đơn vị
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
Liên kết website