Lịch sử truyền thống
Sáng mãi cuộc đời, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
19/05/2022 12:00:00

132 năm trước, ngày 19.5.1890, Nguyễn Sinh Cung - Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh - Bác Hồ kính yêu sinh ra tại làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn (Nghệ An).

Bác Hồ - Người mà mỗi khi nhắc tới, con tim của mỗi người Việt Nam đều rưng rưng lòng biết ơn, xúc động vô bờ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ thiên tài, danh nhân văn hóa, một chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực. Sớm thấy cảnh khổ đau của một nước nô lệ, nhân dân lầm than “một cổ hai tròng”, Người bôn ba khắp nơi tìm đường cứu nước và tìm thấy “muốn cứu nước và giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”. Người đã sáng lập và rèn luyện Đảng ta. Với sự dẫn dắt của Người, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân cả nước giành chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám, đánh đuổi thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và thống nhất đất nước.

Dù Bác đã đi xa, song di sản của Người để lại cho Đảng ta, dân tộc ta vô cùng to lớn và quý giá. “Đó là Thời đại Hồ Chí Minh; Sự nghiệp Hồ Chí Minh; Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Một tấm gương sáng ngời để chúng ta học tập và noi theo” như lời phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hải Dương đặc biệt coi trọng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc học tập, làm theo Bác Hồ đã trở thành nền nếp quen thuộc, bổ ích đối với các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân, góp phần đưa Hải Dương ngày càng phát triển. Năm 2021 tỉnh có quy mô kinh tế đứng thứ 11, tăng trưởng kinh tế đứng thứ 8, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đứng thứ 13 cả nước, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng của Đảng. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng xác định: “Đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, thực hiện thường xuyên, sâu rộng, có hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị”.

Kỷ niệm sinh nhật Bác là dịp để mỗi tổ chức, mỗi cán bộ, đảng viên, người dân tri ân công lao vĩ đại của Người, cũng là cơ hội để mỗi người tự soi, tự sửa, “nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” như sinh thời Người từng mong muốn.

Các cấp ủy đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh cần tiếp tục thực hiện tốt Kết luận số 01 ngày 18.5.2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số05. Thường xuyên thực hiện hiệu quả chuyên đề toàn khóa học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm thực hiện thành công 3 công việc đột phá được xác định trong Kế hoạch số 30-KH/TU ngày 5.8.2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị. Đó là cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; thu hút doanh nghiệp lớn đầu tư, đồng thời hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghệ số, khởi nghiệp, sáng tạo. Huy động các nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình giao thông trọng điểm, hạ tầng số, đô thị xanh, thông minh và nông thôn mới kiểu mẫu. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ lãnh đạo, quản lý; nêu cao vai trò gương mẫu, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám nói, dám đột phá sáng tạo và dám đương đầu với khó khăn, thách thức của người đứng đầu đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Cuộc đời vô cùng cao đẹp, vĩ đại của Bác Hồ và di sản quý báu Người để lại mãi mãi trường tồn cùng Đảng, đất nước, dân tộc ta, là động lực thôi thúc mỗi chúng ta cống hiến, phấn đấu, chung sức đưa quê hương, đất nước ngày càng phát triển giàu mạnh, văn minh!

 

HẢI DƯƠNG
Nguồn: baohaiduong.vn 

 

Các tin mới hơn
Đất nước trọn niềm vui(01/05/2023)
Tướng Hai Mạnh - nhà chính trị, quân sự xuất sắc của cách mạng Việt Nam(15/03/2023)
Đề cương Văn hoá Việt Nam 1943 - một di sản văn hoá quý báu(24/02/2023)
Những giá trị mang tầm thời đại của Đề cương văn hóa Việt Nam(23/02/2023)
Đồng chí Huỳnh Tấn Phát - Tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm cao trong thực thi nhiệm vụ(21/02/2023)
Các tin cũ hơn
Nhận thức đúng giá trị của Chiến thắng 30-4-1975: Cơ sở của đạo đức, nhân cách và trí tuệ của người Việt Nam(30/04/2022)
Dân quân du kích Hải Dương bắn rơi 10 máy bay bằng súng bộ binh (29/03/2022)
Trận bắn rơi máy bay Mỹ của dân quân xã Hiệp Lực, Ninh Giang (Ngày 20 tháng 7 năm 1972)(04/01/2022)
Trận phục kích bắn rơi máy bay Mỹ của trung đội nữ dân quân xã Tráng Liệt, Bình Giang (Đêm 31 tháng 3 năm 1968)(04/01/2022)
Trận bắn rơi máy bay Mỹ tại khu vực động Kính Chủ, xã Phạm Mệnh (Kinh Môn) Ngày 12 tháng 9 năm 1966(04/01/2022)
na
Video
Phóng sự Ảnh
Trang tin đơn vị
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website