Tin tức - Sự kiện
Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hải Dương năm 2019 thành công tốt đẹp
01/12/2019 08:06:28

Sáng 30.11, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh tổ chức bế mạc diễn tập KVPT tỉnh năm 2019.

 

Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức diễn tập KVPT tỉnh phát biểu tại buổi bế mạc

Dự và chỉ đạo có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 3, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 3; Nguyễn Mạnh Hiển, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh.

Dự bế mạc còn có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Quang Cường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3; Thiếu tướng Nguyễn Quang Ngọc, Phó Tư lệnh, Tham mưu Trưởng Quân khu 3; Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Tư lệnh Quân khu Thủ đô.

Về phía tỉnh Hải Dương có các đồng chí: Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức diễn tập KVPT tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Báo cáo đánh giá của Ban Tổ chức diễn tập KVPT tỉnh do đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức diễn tập KVPT trình bày nêu rõ: Trong 2,5 ngày, cuộc diễn tập đã thành công tốt đẹp, hoàn thành nội dung, chương trình, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra và bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

 

Các đại biểu dự lễ bế mạc

Quá trình diễn tập, cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các lực lượng tham gia diễn tập đã nghiên cứu vận dụng một cách sáng tạo quan điểm, đường lối, chiến lược về quốc phòng và an ninh của Đảng trong tình hình mới vào điều kiện thực tế của ngành và địa phương để giải quyết các tình huống theo đúng yêu cầu.

Cuộc diễn tập góp phần đánh giá thực trạng tiềm lực KVPT, bồi dưỡng, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền, vai trò tham mưu của cơ quan quân sự, công an, các sở, ban, ngành, đoàn thể trong xây dựng và hoạt động của KVPT.

Thông qua diễn tập đã thể hiện khả năng tổ chức chỉ huy hiệp đồng và trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang trong chuẩn bị, thực hành tác chiến phòng thủ; đồng thời bổ sung phương án, kế hoạch chiến đấu và kết hợp phát triển kinh tế-xã hội với củng cố quốc phòng-an ninh ở địa phương...

Tuy nhiên, cuộc diễn tập còn một số hạn chế như sự phối hợp giữa các sở, ngành trong hiệp đồng các tình huống khi có chiến tranh xảy ra chưa được chặt chẽ; nội dung thảo luận tại hội nghị của một số sở, ngành chưa sát với chức năng, nhiệm vụ được giao...

Đồng chí đề nghị kết thúc diễn tập, lực lượng công an, quân đội cần chỉ đạo chặt chẽ việc thu hồi tài liệu, vũ khí trang bị, phương tiện, tổ chức quản lý, bảo quản niêm cất đúng quy định. Bộ Chỉ huy quân sự, Công an tỉnh chỉ đạo các bộ phận nghiêm túc rút kinh nghiệm những nội dung còn hạn chế trong công tác chuẩn bị và tổ chức điều hành, thực hành diễn tập. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương nghiên cứu, vận dụng nội dung trong diễn tập KVPT vào nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng an ninh...

 

Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 3, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 3 trao bằng khen của Quân khu cho 6 tập thể, 4 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh

Phát biểu tại lễ bế mạc diễn tập KVPT tỉnh năm 2019, các đồng chí: Trung tướng Vũ Hải Sản, Tư lệnh Quân khu 3; Nguyễn Mạnh Hiển, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận biểu dương tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan, các lực lượng thực binh, lực lượng phục vụ góp phần quan trọng vào thành công của cuộc diễn tập.

Các đồng chí yêu cầu các lực lượng tham gia diễn tập nghiêm túc tiếp thu, rút kinh nghiệm để phát huy ưu điểm, tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và tổ chức thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới.

Cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, văn bản quy phạm pháp luật về quốc phòng và an ninh của Đảng, Nhà nước.

 

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho 14 tập thể, 17 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hành diễn tập khu vực phòng thủ

Đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc những mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng KVPT vững chắc.

Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng KVPT. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng KVPT tỉnh, huyện, thành phố, thị xã vững chắc. Thường xuyên nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời, dứt điểm những khó khăn, vướng mắc, bức xúc ngay tại cơ sở, không để các phần tử xấu lợi dụng, kích động gây phức tạp về an ninh, trật tự.

Thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu đối với lực lượng vũ trang. Chủ động rà soát, xây dựng, bổ sung hoàn chỉnh và tổ chức thực hiện tốt các kế hoạch, phương án tác chiến phòng thủ, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Huy động sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tham gia xây dựng và tăng cường các tiềm lực trong KVPT...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển nhấn mạnh cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang tỉnh cần tiếp tục củng cố, xây dựng các tổ chức đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và trình độ quản lý, chỉ huy, điều hành cấp ủy, chính quyền trong xây dựng và hoạt động của KVPT; tăng cường xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện làm nền tảng để xây dựng KVPT ngày càng vững chắc.

 

Các đồng chí: Trung tướng Vũ Hải Sản, Tư lệnh Quân khu 3; Nguyễn Mạnh Hiển, Bí thư Tỉnh ủy tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ trong khung diễn tập

Chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, thực sự là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở địa phương. Tập trung thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; chuẩn bị mọi mặt tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, cơ quan Bộ Quốc phòng; lãnh đạo, cơ quan Bộ Công an; các đồng chí lãnh đạo Bộ Tư lệnh và các cơ quan Quân khu 3 đã thường xuyên quan tâm, theo dõi, giúp đỡ tỉnh Hải Dương trong quá trình chuẩn bị, tổ chức luyện tập và thực hành diễn tập.

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tặng bằng khen cho 6 tập thể, 4 cá nhân; UBND tỉnh tặng bằng khen cho 14 tập thể, 17 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hành diễn tập KVPT tỉnh năm 2019.

HOÀNG HÀ - THÀNH CHUNG

Theo Báo Hải Dương online

Các tin mới hơn
Lực lượng vũ trang tỉnh Hải Dương: nhiều hoạt động nhân kỷ niệm ngày sinh Bác Hồ(20/05/2020)
Bàn giao chức danh Chủ nhiệm Hậu cần - Bộ CHQS tỉnh(17/05/2020)
Đại hội Đảng bộ Phòng Kỹ thuật nhiệm kỳ 2020 - 2025(16/05/2020)
Tham quan triển lãm chuyên đề: “Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta”(15/05/2020)
Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện Tứ Kỳ nhiệm kỳ 2020-2025(14/05/2020)
Các tin cũ hơn
Diễn tập đánh địch tấn công đường bộ, đổ bộ đường không vào khu vực phòng thủ tỉnh(01/12/2019)
TP Hải Dương, Gia Lộc: Diễn tập khu vực phòng thủ năm 2019(30/11/2019)
Khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019(30/11/2019)
Gia Lộc: Hợp luyện thực hành sơ tán, đánh địch tiến công hỏa lực đường không(27/11/2019)
Hải Dương: Sẵn sàng cho diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh(23/11/2019)
na
Video
Phóng sự Ảnh
Trang tin đơn vị
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
Liên kết website