Văn bản pháp quy
Thông tin Tuyển sinh vào các trường đại học, trường sĩ quan, trường cao đẳng và trường trung cấp quân sự năm 2020
18/03/2020 03:16:00

  1. Chỉ tiêu tuyển sinh

a) Tuyển sinh đào tạo hệ quân sự: Tổng chỉ tiêu 16.687, trong đó:

- Tuyển sinh đào tạo hệ cán bộ cấp chiến thuật – chiến dịch (hệ chính quy):

Tổng số 944;

- Tuyển sinh đào tạo trình độ đại học, cao đẳng (hệ chính quy):

Tổng số: 5.400;

+ Đào tạo sĩ quan cấp phân đội trình độ đại học: Tổng số: 5.280;

Đào tạo trong các trường Quân đội: Tổng số: 5.020;

Tuyển sinh nguồn đào tạo nước ngoài: Tổng số: 160;

Tuyển sinh gửi đào tạo các trường ngoài Quân đội: Tổng số: 100;

+ Đào tạo nhân viên CMKT trình độ cao đẳng: Tổng số: 120;

- Tuyển sinh đào tạo trung cấp chuyên nghiệp quân sự (hệ chính quy):

Tổng số: 1.125;

- Tuyển sinh đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ ngắn hạn tập trung:

Tổng số: 380;

- Tuyển sinh đào tạo chuyển loại trung cấp chuyên nghiệp quân sự:

Tổng số: 435;

- Tuyển sinh đào tạo đại học văn bằng 2, giáo viên, ngắn hạn, hoàn thiện, chuyển loại và bồi dưỡng cán bộ: Tổng số: 8.403

b) Cử tuyển và dự bị đại học hệ quân sự: Tổng chỉ tiêu 150, trong đó:

- Cử tuyển đại học: Tổng số: 100;

- Đào tạo dự bị đại học tại Học viện Hải quân: Tổng số: 50.

Tổng cộng chỉ tiêu tuyển sinh tại các mục a, b: 16.837

  1. Tổ chức tuyển sinh

Năm 2020, các trường trong Quân đội thực hiện tuyển sinh theo quy chế của Bộ GD&ĐT, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và quy định của Bộ Quốc phòng; việc tổ chức tuyển sinh, kiểm tra chất lượng đầu vào và xét tuyển vào đào tạo tại các trường trong Quân đội, cụ thể như sau:

a) Tuyển sinh đào tạo sĩ quan cấp chiến thuật – chiến dịch:

Năm 2020, không tổ chức thi tuyển đầu vào, các trường căn cứ vào chỉ tiêu được giao và nhân sự được cấp có thẩm quyền phê duyệt, triệu tập học viên vào đào tạo; thực hiện theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 22/2020/TT-BQP ngày 08/3/2020 quy định và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường Quân đội của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

b) Tuyển sinh đào tạo sĩ quan cấp phân đội trình độ đại học:

- Các trường trong Quân đội tổ chức tuyển sinh theo phương thức xét tuyển, sử dụng kết quả thi của thí sinh trong Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2020 để xét tuyển vào đào tạo đại học, cao đẳng quân sự theo quy chế của Bộ GD&ĐT;

- Đối với xét tuyển đợt 1: Các học viện, trường trong Quân đội chỉ xét tuyển vào hệ đào tạo đại học, cao đẳng quân sự đối với các thí sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất). Nếu không trúng tuyển nguyện vọng 1 vào các trường trong Quân đội, thí sinh được xết tuyển các nguyện vọng kế tiếp vào các trường ngoài Quân đội theo thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng thí sinh đăng ký xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT;

- Môn thi, tổ hợp các môn thi để xét tuyển năm 2020, như sau:

+ Trường tuyển sinh theo tổ hợp khối A00 và B00: Học viện Quân y;

+ Trường tuyển sinh theo tổ hợp khối A01 và C00: Học viện Biên phòng;

+ Trường tuyển sinh theo tổ hợp khối D01, D02, D04, và A00, A01: Học viện Khoa học quân sự (theo từng ngành tuyển sinh);

+ Trường tuyển sinh theo tổ hợp khối A00, C00 và D01: Trường sĩ quan Chính trị;

+ Các trường tuyển sinh theo tổ hợp khối A00 và A01 gồm các học viện: Kỹ thuật quân sự, Hậu cần, Phòng không – Không quân, Hải quân và các trường Sĩ quan: Thông tin, Công binh, Đặc công, Lục quân 1, Lục quân 2, Không quân, Pháo binh, Tăng – Thiết giáp, Phòng hóa;

- Thí sinh đăng ký dự tuyển vào các trường trong Quân đội phải tham gia sơ tuyển theo quy định của Bộ Quốc phòng và đăng ký tham dự Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia trong năm đăng ký dự tuyển để lấy kết quả xét tuyển vào đại học, cao đẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT và Bộ Quốc phòng. Các địa phương, đơn vị tổ chức sơ tuyển theo Công văn số 04/TSQS-NT ngày 06/02/2020 của Ban TSQS Bộ Quốc phòng về việc Hướng dẫn đăng ký sơ tuyển vào đại học, cao đẳng, trung cấp quân sự và đăng ký dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2020, trong đó cần chú ý một số nội dung sau:

+ Đối với hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; quân nhân chuyên nghiệp; công nhân và viên chức quốc phòng phục vụ quân đội có đủ tiêu chuẩn được sơ tuyển và đăng ký dự thi, không hạn chế về số lượng. Trường hợp đơn vị có nhiều quân nhân đăng ký dự thi, phải ưu tiên quân số thực hiện nhiệm vụ và sẵn sàng chiến đấu; Ban TSQS đơn vị tổ chức kiểm tra, sơ tuyển chặt chẽ, lựa chọn số quân nhân có chất lượng tốt, đủ tiêu chuẩn đăng ký dự thi theo quy định của Bộ Quốc phòng. Ban TSQS cấp trung đoàn hoặc tương đương chịu trách nhiệm liên hệ, mua hồ sơ, hướng dẫn thí sinh làm thủ tục và đăng ký dự thi Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia theo qui định của Bộ GD&ĐT cho quân nhân đã sơ tuyển đủ tiêu chuẩn;

- Thí sinh dự tuyển vào Trường Sĩ quan Lục quân 2 phải có hộ khẩu thường trú phía Nam (từ tỉnh Quảng Trị trở vào), thời gian có hộ khẩu thường trú phía Nam (tính đến tháng 9 năm dự tuyển) phải đủ 3 năm thường trú liên tục trở lên, có ít nhất năm lớp 12 học và dự thi tốt nghiệp THPT tại các tỉnh phía Nam;

- Các trường tải dữ liệu thí sinh đăng ký xét tuyển từ Cổng thông tin thi tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, đối chiếu với dữ liệu của thí sinh theo hồ sơ sơ tuyển; nếu có sự sai lệch (đặc biệt về dữ liệu khu vực ưu tiên, đối tượng ưu tiên), các trường phải phối hợp với Ban TSQS các địa phương, đơn vị và thí sinh xác minh, làm rõ trước khi tổ chức xét tuyển. Thí sinh đề nghị thay đổi dữ liệu xét tuyển phải có đơn đề nghị và có xác nhận của cấp có thẩm quyền theo quy định của Bộ GD&ĐT;

- Sau khi có dữ liệu đăng ký xét tuyển của thí sinh, các trường đề xuất phương án điểm chuẩn, báo cáo kết quả bằng văn bản và cử cán bộ trực tiếp báo cáo đề nghị phương án điểm tuyển với Cơ quan thường trực Ban TSQS Bộ Quốc phòng theo Lịch công tác TSQS năm 2020 của Ban TSQS Bộ Quốc phòng.

c) Tuyển sinh đào tạo cao đẳng quân sự:

Đối tượng tuyển sinh và tổ chức tuyển sinh vào đào tạo cao đẳng quân sự: Thực hiện như đào tạo đại học quân sự năm 2020.

d) Tuyển sinh đào tạo trung cấp quân sự:

Thực hiện tuyển sinh đào tạo theo địa chỉ, tập trung ưu tiên cho các đơn vị còn thiếu so với biên chế.

- Các đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm tổ chức sơ tuyển, tuyển chọn, lập hồ sơ (kèm theo bản sao có công chứng học bạ trung học phổ thông và tương đương) và danh sách, nộp về trường tuyển sinh theo đúng chỉ tiêu được giao;

- Hội đồng tuyển sinh các trường tổ chức thẩm định danh sách, hồ sơ dự tuyển của thí sinh theo chỉ tiêu đào tạo được phân bổ cho các đơn vị; tổng hợp, báo cáo Ban TSQS Bộ Quốc phòng phê duyệt.

- Thời gian báo cáo kết quả và phương án điểm tuyển về Ban TSQS Bộ Quốc phòng trước ngày 15/7/2020.

đ) Các lớp liên kết đào tạo đại học, cao đẳng của Bộ Công an:

Việc tuyển chọn học viên đào tạo tại các cơ sở đào tạo của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an thực hiện theo Thông tư liên tịch số 94/2012/TTLT-BQP-BCA ngày 09/8/2012.

e) Cử tuyển đại học:

- Tại Điều 5 Chương 2 của Nghị định 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 1 Nghị định 49/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015) quy định: Đối tượng cử tuyển là công dân Việt Nam thuộc các dân tộc thường trú ở vùng có điều kiện khó khăn được xác định là các thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III quy định tại Quyết định 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 – 2020; Quyết định 131/QĐ-TTg ngày 25/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016 – 2020; Quyết định số 1421/QĐ-TTg ngày 25/10/2018 phê duyệt bổ sung xã Vĩnh Hải, huyện Hải Ninh, tỉnh Ninh Thuận vào danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2018 – 2020 theo Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 103/ QĐ-TTg ngày 22/01/2019 phê duyệt bổ sung, điều chỉnh và đổi tên danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 – 2020;

- Ban TSQS các cấp xét duyệt, thông qua cấp ủy cùng cấp và báo cáo đề nghị với các trường trước ngày 20/7/2020. Hội đồng tuyển sinh các trường thẩm định, báo cáo đề nghị với Ban TSQS Bộ Quốc phòng trước ngày 05/8/2020; Ban TSQS Bộ Quốc phòng thẩm định, quyết định kết quả cử tuyển trước ngày 30/8/2020;

- Thí sinh thuộc các đối tượng cử tuyển đại học, dự bị đại học dành cho quân nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ ở quần đảo Trường Sa; xét tuyển thẳng thí sinh thuộc huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ và các địa phương khác theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng của Bộ GD&ĐT đều phải qua một năm dự bị đại học (dự khóa bồi dưỡng văn hóa tạo nguồn), trước khi vào học chính khóa./.

Các tin mới hơn
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu (31/10/1945 - 31/10/2020)(04/09/2020)
Đề cương: Cuộc thi tìm hiểu “Quân khu 3 - 75 năm đồng hành cùng dân tộc”(22/07/2020)
Các tin cũ hơn
Bộ ngành, địa phương hoàn thiện Cổng TTĐT, trong đó có Chuyên mục tiếp cận thông tin(23/03/2019)
Thực hiện tốt quy định về tiêu chuẩn kiến thức quốc phòng, an ninh đối với cán bộ, đảng viên(29/01/2018)
Tổng cục Chính trị: Hướng dẫn 6 nội dung hoạt động CTĐ, CTCT dịp Tết Nguyên đán(17/01/2018)
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017)(05/07/2017)
Chỉ tiêu tuyển sinh và những điều cần biết về tuyển sinh đại học, cao đẳng vào các trường trong Quân đội năm 2017(26/02/2017)
na
Video
Phóng sự Ảnh
Trang tin đơn vị
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín